⌟ Οι ΚΥΚΛΟΙ

Οι σημαντικές, αλλά και ευχάριστες, συζητήσεις γίνονται καλύτερα γύρω από ένα τραπέζι, με συνοδεία καλού φαγητού και κρασιού…

⌟ Σκοπός

Η υποστήριξη των στελεχών των εταιρειών να γνωρίσουν καλύτερα το οικονομικό, επικοινωνιακό και ρυθμιστικό περιβάλλον της Ελλάδας και της Ε.Ε.

⌟ Μορφή

 • Γεύματα ή δείπνα, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, υπό Chatham House Rules.
 • Δομημένες συζητήσεις, με άτυπη Ημερήσια Διάταξη.
 • Προσκαλούμενοι: σημαντικοί εταίροι (stakeholders) από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Χώρος συναντήσεων: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΛΕΣΧΗ

⌟ H Συμβουλευτική Επιτροπή

Οι ΚΥΚΛΟΙ υποστηρίζονται από Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από διακεκριμένα πρόσωπα, με επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος σε τομείς άμεσης συνάφειας με τους ΚύκλουΣ.

Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

 • Βασίλης Οικονομίδης, Διευθύνων Εταίρος «Β.Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» (ΕΛ)
 • Ιωάννης Μεταξάς, Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίων, Τακτικό Μέλος της Académie Européenne Interdisciplinaire des Sciences.
 • Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος/Δημοσιογράφος.
 • Κρύστα Τζελέπη, Executive Coach, Change Facilitator Treasure Lab.
 • Δημήτρης Τσίγκος, Ιδρυτής Starttech Ventures, Μέλος ΔΣ European Business Angels Network (EBAN)
 • Daniel Guéguen, Πρόεδρος PACT European Affairs (Brussels), Καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης.
 • Simone Ceruti, Special Adviser, FIPRA, ex EU VP Corporate Affairs DANONE, Owner Ceruti Consulting, Brussels.
 • France Roque, Director Communications & External Relations, Le Monde/Nouvel Observateur, Paris.

Το έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής συνίσταται στην παροχή συμβουλών ως προς τους συμμετέχοντες ως καλεσμένοι στους ΚΥΚΛΟΥΣ, καθώς και στην υποβολή προτάσεων νέων Μελών στους ΚΥΚΛΟΥΣ ή για την αναπλήρωση νυν Μελών από άλλα νέα Μέλη.

Τα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να μετέχουν, προαιρετικώς, στις συναντήσεις και εκδηλώσεις των ΚΥΚΛΩΝ.

 • Ο ΚΥΚΛΟΣ CEOs
 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ YOUNG TALENTS
 • ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ