Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτυακού τόπου. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες χορηγούν στο δικτυακό τόπο κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες της.