Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου διατίθεται αυστηρά για προσωπική χρήση και απαγορεύεται η χρήση μέρους ή του συνόλου του με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Επίσης, τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο, ανήκουν στην Εταιρεία και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική ιδιοκτησία.