Ο «Κύκλος Εταιρικών Υποθέσεων»

Ο «Κύκλος Εταιρικών Υποθέσεων» αποτελείται από Διευθυντές Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας μεγάλων ελληνικών και ξένων εταιρειών στην Ελλάδα.

Οι Διευθυντές Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας των εταιρειών συναντώνται μια φορά τον μήνα, στο πλαίσιο δείπνου σε ξενοδοχείο της Αθήνας, για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με ένα σημαντικό δημόσιο πρόσωπο ενδιαφέροντος.

Οι συναντήσεις αυτές αποσκοπούν στη διευκόλυνση των μελών να κατανοήσουν το ρυθμιστικό και επικοινωνιακό περιβάλλον της χώρας, καθώς και στη δικτύωση ανάμεσα στις εταιρείες τους και την ανταλλαγή κοινών προβληματισμών.