Ο «Κύκλος Οικονομικών Διευθυντών»

Ο «Κύκλος Οικονομικών Διευθυντών» αποτελείται από Διευθυντές Οικονομικών Τμημάτων μεγάλων ελληνικών και ξένων εταιρειών στην Ελλάδα.

Οι Οικονομικοί Διευθυντές των εταιρειών συναντώνται μια φορά τον μήνα, στο πλαίσιο δείπνου σε ξενοδοχείο της Αθήνας, για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με ένα σημαντικό δημόσιο πρόσωπο ενδιαφέροντος.

Οι συναντήσεις αυτές αποσκοπούν στη διευκόλυνση των μελών να κατανοήσουν το οικονομικό περιβάλλον της χώρας, καθώς και στη δικτύωση ανάμεσα στις εταιρείες τους και την ανταλλαγή κοινών προβληματισμών.