Ο «Κύκλος YOUNG TALENTS»

Ο «Κύκλος YOUNG TALENTS» αποτελείται από νέα στελέχη εταιρειών, τα οποία αξιολογούνται από τις εταιρείες τους ως φερέλπιδα στελέχη και προορίζονται να αναλάβουν σημαντικές θέσεις στο μέλλον (“high potential executives”).

Οι συμμετέχοντες στον ΚΥΚΛΟ YOUNG TALENTS συναντώνται μια φορά τον μήνα (εκτός από τον Αύγουστο) από τις 08.30 έως τις 10.00.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΛΕΣΧΗ (Πανεπιστημίου 11, 8ος όροφος). Στον ΚΥΚΛΟ προσκαλούνται σημαντικά πρόσωπα της δημόσιας ζωής, σε ηλικία πλησίον αυτής των YOUNG TALENTS και με πετυχημένη επαγγελματική ή κοινωνική διαδρομή, από τους χώρους της πολιτικής, του επιχειρείν, των ΜΜΕ, της δημόσιας διοίκησης, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, του Πολιτισμού και των Τεχνών, των Επιστημών, του πνεύματος κ.λπ.

Επίσης, προσκαλούνται και εμπειρότερα δημόσια πρόσωπα, που έχουν διαδραματίσει ή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον δημόσιο βίο της χώρας και μπορούν να βοηθήσουν τα νέα στελέχη να κατανοήσουν καλύτερα το γενικότερο περιβάλλον.