Ο «Κύκλος Νομικών Διευθυντών»

Ο «Κύκλος Νομικών Διευθυντών» αποτελείται από Διευθυντές Νομικών Τμημάτων μεγάλων ελληνικών και ξένων εταιρειών στην Ελλάδα.

Οι Νομικοί Διευθυντές των εταιρειών συναντώνται μια φορά τον μήνα, στο πλαίσιο δείπνου σε ξενοδοχείο της Αθήνας, για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με ένα σημαντικό δημόσιο πρόσωπο ενδιαφέροντος.

Οι συναντήσεις αυτές αποσκοπούν στη διευκόλυνση των μελών να κατανοήσουν το ρυθμιστικό και νομικό περιβάλλον της χώρας, καθώς και στη δικτύωση ανάμεσα στις εταιρείες τους και την ανταλλαγή κοινών προβληματισμών.