Ο «Κύκλος Καινοτομίας»

Ο «Κύκλος Καινοτομίας» είναι ένα φόρουμ συνάντησης και ανταλλαγής εκπροσώπων ελληνικών εταιρειών καινοτομίας.

Σκοποί του Κύκλου είναι:

  • Η ανάδειξη της καινοτομίας στην Ελλάδα και ένταξής της ως συστατικού στοιχείου ενίσχυσης της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.
  • Η ενθάρρυνση των κρατικών φορέων, κυρίως, να λάβουν υπόψη τους τις θέσεις, απόψεις και προτάσεις των εταιρειών καινοτομίας.
  • Η επαφή των ελληνικών εταιρειών καινοτομίας με τις ξένες εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και με πιθανούς επενδυτές.
  • Η ανταλλαγή κοινών προβληματισμών και απόψεων ανάμεσα στα μέλη.

Οι συναντήσεις – δείπνα γίνονται μια φορά τον μήνα, με τη συμμετοχή ενός επίσημου προσκεκλημένου κάθε φορά.