Ο «Κύκλος Διευθυντών Ανθρωπίνων Πόρων»

Ο «Κύκλος Διευθυντών Ανθρωπίνων Πόρων» αποτελείται από Διευθυντές Τμημάτων Ανθρωπίνων Πόρων μεγάλων ελληνικών και ξένων εταιρειών στην Ελλάδα.

Οι Διευθυντές Ανθρωπίνων Πόρων των εταιρειών συναντώνται μια φορά τον μήνα, στο πλαίσιο δείπνου σε ξενοδοχείο της Αθήνας, για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με ένα σημαντικό δημόσιο πρόσωπο ενδιαφέροντος.

Οι συναντήσεις αυτές αποσκοπούν στη διευκόλυνση των μελών να κατανοήσουν το κοινωνικό και ρυθμιστικό περιβάλλον της χώρας, καθώς και στη δικτύωση ανάμεσα στις εταιρείες τους και την ανταλλαγή κοινών προβληματισμών.