Ο «Κύκλος των CEOs»

Ο «Κύκλος των CEOs» αποτελείται από Γενικούς Διευθυντές, επικεφαλής μεγάλων ελληνικών και ξένων εταιρειών στην Ελλάδα.

Οι επικεφαλής των εταιρειών συναντώνται μια φορά τον μήνα, στο πλαίσιο δείπνου σε ξενοδοχείο της Αθήνας, για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με ένα σημαντικό δημόσιο πρόσωπο ενδιαφέροντος.

Οι συναντήσεις αυτές αποσκοπούν στη διευκόλυνση των μελών να κατανοήσουν το ρυθμιστικό, οικονομικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό περιβάλλον της χώρας, καθώς και στη δικτύωση ανάμεσα στις εταιρείες τους και την ανταλλαγή κοινών προβληματισμών.