Οι «Κύκλοι»

Οι σημαντικές, αλλά και ευχάριστες, συζητήσεις γίνονται καλύτερα γύρω από ένα τραπέζι, με συνοδεία καλού φαγητού και κρασιού…

Αυτή, σκεφθήκαμε, είναι η καλύτερη μορφή για την ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στα στελέχη των μεγαλύτερων ξένων και ελληνικών εταιρειών με μια σειρά σημαντικών Ελλήνων εταίρων, από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Μεταξύ «τυρός και αχλαδιού», οι μηνιαίες αυτές συναντήσεις – δείπνα θα επιτρέπουν στους εκπροσώπους των εταιρειών – μελών να συναντούν έναν καλεσμένο κάθε φορά, γύρω από τον οποίο θα αναπτύσσεται συζήτηση επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Σκοπός των «Κύκλων» είναι η υποστήριξη των στελεχών των εταιρειών να γνωρίσουν καλύτερα το οικονομικό, επικοινωνιακό και ρυθμιστικό περιβάλλον της Ελλάδας και της Ε.Ε. και η διευκόλυνση των επαφών τους με σημαντικούς εταίρους.