Συμβουλευτική Επιτροπή

Οι ΚΥΚΛΟΙ υποστηρίζονται από Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από διακεκριμένα πρόσωπα, με επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος σε τομείς άμεσης συνάφειας με τους ΚΥΚΛΟΥΣ.

Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

  • Ιωάννης Βασαρδάνης – Δικηγόρος, Διευθύνων εταίρος «Ι. ΒΑΣΣΑΡΔΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ», Αναπληρωτής Γ.Γ. του Ελληνο-Γαλλικού Επιμελητηρίου.
  • Λάμπης Κουτσολιούτσος, Finance Business Partner Energy, Europe/MEA, India, SCHNEIDER
  • Αθανάσιος Κωτσής, Πρόεδρος INTRASOFT INTERNATIONAL
  • Ιωάννης Μεταξάς – Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίων, Τακτικό Μέλος της Académie Européenne Interdisciplinaire des Sciences.
  • Αντώνης Παπαγιαννίδης – Δικηγόρος/Δημοσιογράφος.
  • Κρύστα Τζελέπη – Executive Coach, Change Facilitator Treasure Lab.
  • Δημήτρης Τσίγκος – Ιδρυτής Starttech Ventures, Μέλος ΔΣ European Business Angels Network (EBAN)
  • Daniel Guéguen – Πρόεδρος PACT European Affairs (Brussels), Καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης.
  • Simone Ceruti, Special Adviser, FIPRA, ex EU VP Corporate Affairs DANONE, Owner Ceruti Consulting, Brussels.
  • France Roque – Director Communications & External Relations, Le Monde/Nouvel Observateur, Paris.

Το έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής συνίσταται στην παροχή συμβουλών ως προς τους συμμετέχοντες ως καλεσμένοι στους ΚΥΚΛΟΥΣ, καθώς και στην υποβολή προτάσεων νέων μελών στους ΚΥΚΛΟΥΣ ή για την αναπλήρωση νυν μελών από άλλα νέα μέλη.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να μετέχουν, προαιρετικώς, στις συναντήσεις και εκδηλώσεις των ΚΥΚΛΩΝ.