Ποιοι είμαστε

Είμαστε μια εταιρεία συμβούλων δημοσίων υποθέσεων και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε ξένες πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σε μεγάλες ελληνικές εταιρείες.

  • Η Public Affairs & Networks λειτουργεί και υποστηρίζει τους «ΚΥΚΛΟΥΣ», σκοπός των οποίων είναι να διευκολύνουν τα στελέχη των μεγάλων ξένων και ελληνικών εταιρειών να αναπτύξουν σχέσεις με βασικούς εταίρους της χώρας και της Ε.Ε. και να κατανοήσουν το πολιτικό, ρυθμιστικό και επικοινωνιακό περιβάλλον της χώρας και της Ε.Ε.
  • Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και οργανώνουμε εκδηλώσεις για την ανάδειξη της Ελλάδας ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού, δίνοντας βήμα στα στελέχη των εταιρειών να εκφράσουν τις απόψεις και θέσεις τους ως προς το επενδυτικό πλαίσιο της χώρας.
  • Λειτουργούμε ως φορέας ανάδειξης των Ελλήνων – ανώτερων στελεχών του ιδιωτικού τομέα και διεθνών οργανισμών που διακρίνονται στο εξωτερικό, οργανώνοντας πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας τους από φορείς της Ελλάδας.